Nieuwsbrief  28 mei 2018

In deze nieuwsbrief stelt het bestuur u op de hoogte van de huidige stand van zaken.
Tevens is dit een uitnodiging van de commissarissen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt op 4 juni 2018 in D’Amelander Kaap te Hollum, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00

Agenda Algemene Ledenvergadering
– Opening
– Verslag december 2017 (concept doornemen)
◊ Regelement conflicthantering
◊ AVG
◊ Koppelverkoop ( verzekeringen)
– Mededelingen
– Kascommissie
– Begroting 2018 (vast stellen voor ledenvergadering)
– Voordracht bestuurder
– Jaarverslag 2017 (vaststellen)
– Visie coöperatie, hoe verder
– Sluiting van de ALV

Pauze
Na de pauze geven twee gasten Henny Feijer en Mia Schaafsma een presentatie over E-health
De ZcA nodigt alle belangstellenden uit voor deze presentatie.

Tijdens deze avond is ook Platform GEEF te gast. Platform GEEF is initiatiefnemer en aanjager van eHealth projecten in Friesland. Het GEEF Team is gespecialiseerd in hoe digitale hulpmiddelen ervoor kunnen zorgen dat senioren en mensen met een beperking langer zelfstandig thuis kunnen wonen en leven. Veilig, waardig en betekenisvol. Henny Feijer, huismeester van de demonstratiewoning Huis van het Heden, en Mia Schaafsma, directeur van Platform GEEF, nemen u mee in de wereld van langer zelfstandig thuis wonen en leven. Waarom is dit thema maatschappelijk gezien zo belangrijk? Wat maakt dat uw woning levensfase bestendig is? Welke trends zijn er en welke verschillende vormen van eHealth zijn er? Hoe kunnen we kijken naar ethische kanten aan eHealth? Henny en Mia maken u graag wegwijs in het oerwoud van digitale hulpmiddelen. En we gaan met elkaar in gesprek over wat eHealth betekent voor wonen & zorg op Ameland. Voor informatie vooraf: www.platformgeef.nl

De avond eindigt omstreeks 22.15 uur.

In het kader van “Het gezondste eiland” kunnen leden met 15% korting gebruik maken van de fitness ruimte en het zwembad op Klein Vaarwater en de leden krijgen korting op de reanimatie cursus van Medical Ameland. Ledenpasjes kunt u aanvragen bij Anneke van der Meulen, mailadres:
annekemd@gmail.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Stichting Medical-Ameland is opgericht door Eduard Visser en Richard Bunicich. Wij zijn beide als ambulancechauffeur werkzaam bij Kijlstra Ambulancegroep Fryslân. Wij zijn van mening dat wij, door het aanbieden van laagdrempelige reanimatiecursussen* inclusief het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED), een bijdrage kunnen leveren om op Ameland de overlevingskans na een hartstilstand te vergroten. Naast bovenstaande cursussen zullen wij in de loop van 2018 ook starten met
cursussen bedrijfshulpverlening (bhv). Voor de levering en onderhoud van AED’s kunt u ook bij ons terecht.

Kijk voor meer informatie op onze website www.medical-ameland.nl. Of stuur een e- mail naar info@medical-ameland.nl, bel 06-30400698 (Eduard) of 06-38415976 (Richard).

Als lid van Zorgcoöperatie Ameland ontvangt u 20% korting op reanimatiecursussen*. De prijzen per cursus zijn als volgt.
Leden zorgcoöperatie € 30,00 per persoon (op vertoon lidmaatschap)
Niet-leden € 37,50 per persoon
Niet-leden 9 pers. € 30,00 per persoon
*zowel cursussen volwassenenreanimatie als cursussen baby/kinderreanimatie

Reanimeren en het gebruik van AED’s redt levens!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Heeft u als lid van de ZcA een zorgverzekering bij De Friesland of Univé, en heeft u daarnaast een lidmaatschap van Thuis Leven www.thuisleven.nl , dan krijgt u korting op uw zorgverzekering. Bij De Friesland bedraagt de korting 6% en bij Univé 10% korting.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Digi-Taalhuis Ameland zoekt taalmaatjes

Misschien heeft u de vacature al zien hangen of heeft u het in de gemeente info
gelezen; Stichting Sociaal Cultureel (SCW) Ameland zoekt per direct taalmaatjes (vrijwilligers) voor het Digi-Taalhuis Ameland. De vraag van iemand die iets wil leren via het Digi-Taalhuis is leidend. Zoals hulp krijgen bij het leren omgaan met computers, lezen of
schrijven van (moeilijke) brieven, eigen administratie bijhouden of een agenda gebruiken. Als vrijwilliger kunt u op diverse gebieden worden ingezet, ook afhankelijk van uw kwaliteiten. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als taalmaatje?

Neem dan contact op met SCW Ameland:
Ons Hol (Hollum), telefoonnummer (0519) 554 351De Toel (Nes), telefoonnummer (0519) 542 365 Of via de mail: vsa@scw-ameland.nl.

SAMEN STERK

De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijk platform dat laagdrempelige en samenhangende zorg op een snelle, doelmatige, vriendelijke en deskundige manier wil bevorderen en ondersteunen, zodat bewoners van Ameland zo gezond mogelijk in eigen omgeving, hun eigen leven kunnen leiden. 

CONTACT

Secretariaat Zorgcoöperatie Ameland
IBAN: NL67 RABO 0310273137
T.A.V. Carla Plagge 
O.P. Lapstraat 7
9161 BV Hollum Ameland 

Info@zorgcooperatieameland.nl
Tel: 06-53695510 (liefst na19:00 uur)