Werkgroep

De werkgroep helpt het bestuur en de ZcA in de uitvoering van het beleid van de Coöperatie.

 

Angela Kiewiet

Angela Kiewiet

Verpleegkundige van beroep, met als aanvulling public health professional

” Vertaalt de ZCA visie een ideaalbeeld van zorgverlening op het eiland voor mij? Jazeker! Ik denk dat nu de tijd rijp is om de manier van zorg verlenen op Ameland zo vorm te gaan geven zoals de inwoners dit zouden willen. Niet enkel aandacht voor de 24 uurs zorg, alle facetten zou ik eilandbreed in beeld willen zien. “

Tineke Kooiker

Tineke Kooiker

Verpleegkundige

“De laatste tijd wordt er veel gesproken over goede zorg voor ouderen. Terecht zij hebben er voor gezorgd dat we nu staan waar we zijn. Maar ook de jongsten zijn belangrijk. Zij moeten het stokje overnemen. Het geven van zorg is dus net zo belangrijk als het krijgen. Kortom we hebben elkaar allemaal nodig. Of het iets groots of iets kleins. Met elkaar!”

Waarom lid worden?

  • Door belangen te bundelen, kunnen we op Ameland het verschil maken
  • Samen zorgen voor een eerlijk, betaalbaar en goed zorgsysteem op Ameland
  • Op Ameland zoveel mogelijk zorg kunnen krijgen

SAMEN STERK

De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijk platform dat laagdrempelige en samenhangende zorg op een snelle, doelmatige, vriendelijke en deskundige manier wil bevorderen en ondersteunen, zodat bewoners van Ameland zo gezond mogelijk in eigen omgeving, hun eigen leven kunnen leiden. 

CONTACT

Secretariaat Zorgcoöperatie Ameland
IBAN: NL67 RABO 0310273137
T.A.V. Carla Plagge 
O.P. Lapstraat 7
9161 BV Hollum Ameland 

Info@zorgcooperatieameland.nl
Tel: 06-53695510 (liefst na19:00 uur)