“Mediation moet uitkomst bieden”

“Mediation moet uitkomst bieden”, kopt het persbericht van de gemeente Ameland, over de zorgproblematiek op het eiland. Een bericht waarin de gemeente aangeeft dat twee zorgorganisaties, Het Friese Land en de Kwandrantgroep op bestuurlijk niveau niet dezelfde visie hebben. De Gemeente spreekt openlijk haar voorkeur uit voor thuiszorg Het Friese Land, tenzij mediation tussen de beide partijen nog uitkomst biedt. Zorgelijk, want we zijn nu bijna drie jaar onderweg na het faillissement van Pasana, en de vraag is of de gemeente op deze wijze het proces kan sturen.

In de zorg op Ameland wordt zeer hard gewerkt en lijken de schotten te verdwijnen. Er wordt op inhoud met elkaar samengewerkt en de partijen weten elkaar te vinden. Dit is vooral de verdienste van de medewerkers in de zorg van beide organisaties en in de eerste lijn. Zij zetten zich de afgelopen jaren met 100% in om zorgvragen te beantwoorden. Zij denken minder in structuren en durfden van gebaande paden af te wijken om zorg op maat mogelijk te maken.

Betrokkenheid van medewerkers en werken vanuit de hulpvraag van de bewoners, dat zou het adagium moeten zijn om de (ouderen)zorg in te richten. Zorg Coöperatie Ameland (ZcA) heeft daarover tijdens de laatste werkconferentie in september haar visie gegeven. Destijds is aangegeven dat meerdere uitvoerende organisaties in de zorg op Ameland een niet werkbaar model oplevert, wat gedeeld werd door de aanwezige partijen. Hier ligt dan ook de nieuwe kans! “Levensloop bestendige zorg”; datgene wat de Zorg Coöperatie Ameland al bijna drie jaar voor ogen heeft. “Je blijft op Ameland tenzij…!”

ZcA wil en kan de zorg op Ameland mee vormgeven; vanuit een programma van eisen of bestaande organisaties zoals de Thuiszorg, een behandelteam ouderenzorg en aanbieders in de eerste lijn. De visie en uitgangspunten van de ZcA, zijn samen met mensen van het ministerie van VWS opgesteld en getoetst. We hebben de kennis en kunde in huis en kunnen de zorg invullen op een coöperatieve manier, vanuit de Amelander leden. “Enig lef is noodzakelijk maar dat geldt nog meer voor vertrouwen”. Het vertrouwen dat we het met z’n allen kunnen! Sterker nog, ZcA is er van overtuigd dat Ameland één van de eerste gemeentes kan zijn, waarbij het budget van de WMO wordt samengevoegd met het zorgbudget om “Je blijft op Ameland, levensloop bestendige zorg” mee mogelijk te maken.

Zorg coöperatie Ameland

Jacob de Groot

SAMEN STERK

De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijk platform dat laagdrempelige en samenhangende zorg op een snelle, doelmatige, vriendelijke en deskundige manier wil bevorderen en ondersteunen, zodat bewoners van Ameland zo gezond mogelijk in eigen omgeving, hun eigen leven kunnen leiden. 

CONTACT

Secretariaat Zorgcoöperatie Ameland
IBAN: NL67 RABO 0310273137
T.A.V. Carla Plagge 
O.P. Lapstraat 7
9161 BV Hollum Ameland 

Info@zorgcooperatieameland.nl
Tel: 06-53695510 (liefst na19:00 uur)