Vacature:  Lid Raad van Commissarissen

Zorg Coöperatie Ameland is een jonge organisatie gericht op het behoud van welzijn en zorg op Ameland.

Missie; “Je blijft op Ameland tenzij….! Levensloopbestendige zorg.”

De ZcA is een onafhankelijk platform dat laagdrempelige en samenhangende zorg 1 op een snelle, doelmatige, vriendelijke en deskundige manier wil bevorderen en ondersteunen, zodat bewoners van Ameland zo gezond mogelijk in eigen omgeving kunnen blijven.

Visie op welzijn en zorg

De visie van ZcA is dat bewoners op Ameland zo lang mogelijk autonoom blijven wonen, met regie over het eigen functioneren en welbevinden. Dit betekent dat iedere bewoner zelf keuzes kan maken en zo lang als hij dat wenst zelfstandig kan blijven wonen. Als er behoefte is aan beschut wonen, is dat mogelijk op Ameland.

ZcA wil dit bevorderen door bij te dragen aan gezondheid, ondersteuning bij de zelfredzaamheid. De ZcA is een onafhankelijke coöperatie, met een eigen bestuur, een eigen organisatie en een Raad van Inspiratie. Om haar missie / visie te verwezenlijken wil ZcA op een duurzame wijze samenwerken met verenigingen, vrijwilligers, bedrijven, onderwijs, de gemeente, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Hiervoor is samenwerking tussen veel partijen nodig. Deze samenwerking is niet vanzelfsprekend want al deze partijen hebben hun eigen legitieme posities en hun eigen legitieme belangen. Deze moeten goed op elkaar worden afgestemd rekening houdend met deze posities en belangen en rekening houdend met de wensen van de Amelanders zelf.

ZcA is wegens defungeren van één van haar Commissarissen op zoek naar een commissaris met een uitgebreid netwerk op Ameland, bij voorkeur op het gebied van jongeren en met gevoel voor politieke verhoudingen. De werkzaamheden nemen per maand 6 – 8 uur in beslag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Overdiep 06-44234440 of mevrouw mr. G. M. Metz, 06-48512128 of 085 8769428.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u opsturen tot 15 augustus 2017 naar Zorgcoöperatie Ameland, O.P. Lapstraat 7, 9161 BV Hollum met op de envelop de vermelding ‘sollicitatie’ naar ons e-mailadres info@zorgcooperatieameland.nl

SAMEN STERK

De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijk platform dat laagdrempelige en samenhangende zorg op een snelle, doelmatige, vriendelijke en deskundige manier wil bevorderen en ondersteunen, zodat bewoners van Ameland zo gezond mogelijk in eigen omgeving, hun eigen leven kunnen leiden. 

CONTACT

Secretariaat Zorgcoöperatie Ameland
IBAN: NL67 RABO 0310273137
T.A.V. Carla Plagge 
O.P. Lapstraat 7
9161 BV Hollum Ameland 

Info@zorgcooperatieameland.nl
Tel: 06-53695510 (liefst na19:00 uur)