Categorieën

Duurzame toekomst voor ouderenzorg op Ameland

Duurzame toekomst voor ouderenzorg op Ameland

11 september 2017

De bestuurders van de KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land, Roelof Jonkers en Klaas Kuilman, hebben in een bijeenkomst voor personeel bevestigd dat het de ambitie is om per 1 maart 2018 te starten als één uitvoeringsorganisatie voor ouderenzorg op Ameland. ‘ Willen wij een duurzame toekomst voor de ouderenzorg op dit eiland, dan is samenwerking een voorwaarde,’ aldus de beide bestuurders.

Er wordt op korte termijn een plan van aanpak opgesteld om deze ambitieuze doelstelling te realiseren. De medewerkers worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken over de nieuwe organisatie. Ook samenwerkingspartners in de eerste lijn, zoals de artsen en de fysiotherapeuten, worden betrokken bij de plannen. Durk Kooistra, bestuursadviseur voor beide organisaties, heeft inmiddels ook met het bestuur van de zorgcoöperatie gesproken:
‘ We hebben de zorgcoöperatie uitgenodigd actief mee te denken over de toekomst van de ouderenzorg. Zij zijn daar graag toe bereid.’

In de afgelopen maanden is er ook gekeken naar de toekomst van woonzorgcentrum De Stelp. De eerste stap is het bepalen van de (toekomstige) zorgvraag. Er is een analyse gemaakt van de leeftijdsopbouw van de inwoners van Ameland. Op grond daarvan is er een inschatting gemaakt van de zorgvraag in de toekomst. De uitkomst van de analyse is dat er 60 plaatsen nodig zijn voor intensieve zorg. In overleg met de gemeente is ervoor gekozen 40 daarvan te realiseren op het terrein van De Stelp in Hollum. De overige 20 worden verdeeld over andere dorpen op het eiland.

Onderdeel van de plannen is een nieuwe invulling van De Stelp. Er is in samenwerking met de gemeente een plan ontwikkeld voor een zorgbuurt voor ouderen op de plek van De Stelp. Een kernvoorziening voor 20 mensen met dementie en daar omheen nog eens 20 woningen. De Stelp en de aanleunwoningen zouden dan gesloopt moeten worden. Er wordt een oplossing gezocht voor een tijdelijke huisvesting voor de inwoners van De Stelp gedurende de bouw. Om de plannen verder te ontwikkelen, is er gemeentelijke besluitvorming nodig. Beide instellingen vragen aan het college van B en W en de gemeenteraad een principebeslissing te nemen.

Inhoudsopgave