Op donderdag 1 december heeft de gemeenteraad op Ameland unaniem besloten om de realisatie van de nieuwe Stelp door te laten gaan. Dit betekent dat de financiering voor de nieuwe Stelp rond is.

De Stelp in Hollum, een belangrijke instelling voor ouderenzorg op Ameland, is aan vernieuwing toe. Het pand waarin de zorg wordt verleend is verouderd terwijl de zorg zelf de laatste jaren juist is gemoderniseerd.

De plannen voor de bouw zijn al gestart in 2010. Met de ontwikkeling en recente vaststelling van het bestemmingsplan is de planvorming in een stroomversnelling gebracht. Daarnaast dragen de positieve reacties vanuit de omgeving op het door 19 Het Atelier gemaakte ontwerp bij aan het besluit. 

Voor de investering vraagt het college een bedrag van circa 23,5 miljoen euro. Dit bedrag bestaat onder andere uit:

  • middelen voor de aankoop en sloop van de locatie van de huidige Stelp aan de Hidde Dirks Katstraat in Hollum;
  • aanpassingen en verbeteringen van de sportlocatie in Hollum;
  • aanpassing en renovatie van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw;
  • de bouw en voorbereidingskosten voor De Nieuwe Stelp.

De gemeente verleend aan Bouwgroep Dijkstra Draisma opdracht voor de bouw. De bouw zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 starten. Vervolgens is de ingebruikname van het nieuwe pand gepland in het najaar van 2024.

stelp