De organisatie

Wie is Zorgcoöperatie Ameland?

Zorgcoöperatie Ameland is ontstaan naar aanleiding van het faillissement van de Stelp.
Daarmee dreigde een belangrijke voorziening op Ameland te verdwijnen. Nu de Kwadrantgroep de Stelp heeft overgenomen is deze dreiging voorlopig afgewend. Maar om welzijn en zorg op Ameland toekomstbestendig te maken en echt invulling te geven heeft de zorgcoöperatie Ameland een bestaansrecht.

Wat is het doel van Zorgcoöperatie Ameland?
“Je blijft op Ameland tenzij het echt niet anders kan” De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijk platform dat laagdrempelige en samenhangende zorg op een snelle, doelmatige, vriendelijke en deskundige manier wil bevorderen en ondersteunen, zodat bewoners van Ameland zo gezond mogelijk in eigen (veilige) omgeving, hun eigen leven kunnen leiden. 

Visie op welzijn en zorg
De visie van Zorgcoöperatie Ameland is dat bewoners op Ameland zo lang mogelijk autonoom blijven wonen, met regie gericht op het eigen functioneren en welbevinden. Dit betekent dat iedere bewoner zelf keuzes kan maken en zo lang als hij dat wenst zelfstandig kan blijven wonen. Als er behoefte is aan beschut wonen is dat mogelijk op Ameland. Zorgcoöperatie Ameland wil dit bevorderen door bij te dragen aan positieve gezondheid, ondersteuning in de zelfredzaamheid en waar nodig helpt te organiseren. De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijke coöperatie, met een eigen bestuur, een eigen organisatie en een Raad van Inspiratie. Om haar missie / visie te bereiken wil Zorg Coöperatie Ameland op een duurzame wijze samenwerken met verenigingen, vrijwilligers, bedrijven, onderwijs, de gemeente, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Om bovenstaande te realiseren is samenwerking tussen veel partijen nodig. Deze samenwerking is niet vanzelfsprekend, want al deze partijen hebben hun eigen legitieme posities en hun eigen legitieme belangen. Dat moet goed op elkaar worden afgestemd – met elkaar worden verbonden – rekening houdend met deze posities en belangen. Maar vooral rekening houdend met de wensen van de Amelanders zelf. Er is nog geen partij die deze noodzakelijke onafhankelijke verbindende rol speelt. Zorg Coöperatie Ameland wil deze rol graag op zich nemen.

Wat is de rol en de positie van Zorgcoöperatie Ameland?
De missie is gericht op maatschappelijk inbedden van een betaalbaar, mens gericht en duurzaam zorgsysteem waarin voor preventie een belangrijke taak is weggelegd om zorgvragen te voorkomen, of zolang mogelijk uit te stellen. En als bewoners zorg nodig hebben, deze zo lang mogelijk op het eiland zelf te bieden en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van samen leven.

In de visie van de Zorgcoöperatie Ameland is een partij nodig die op basis van de wensen en ideeën van de inwoners van Ameland op het gebied van welzijn en zorg een verbindende rol speelt tussen alle betrokken partijen bij het realiseren van deze wensen en ideeën. De Zorgcoöperatie Ameland wil deze partij zijn.

 

Waarom lid worden?

  • Door belangen te bundelen, kunnen we op Ameland het verschil maken
  • Samen zorgen voor een eerlijk, betaalbaar en goed zorgsysteem op Ameland
  • Op Ameland zoveel mogelijk zorg kunnen krijgen