Werkgroepen

Werkgroep jeugd

De werkgroep helpt het bestuur en de ZcA in de uitvoering van het beleid van de Coöperatie en is volledig gefocust op de doelgroep jeugd.

Angela Kiewiet

Verpleegkundige van beroep, met als aanvulling public health professional

” Vertaalt de ZCA visie een ideaalbeeld van zorgverlening op het eiland voor mij? Jazeker! Ik denk dat nu de tijd rijp is om de manier van zorg verlenen op Ameland zo vorm te gaan geven zoals de inwoners dit zouden willen. Niet enkel aandacht voor de 24 uurs zorg, alle facetten zou ik eilandbreed in beeld willen zien. “

Werkgroep ouderen

De werkgroep helpt het bestuur en de ZcA in de uitvoering van het beleid van de Coöperatie en is volledig gefocust op de doelgroep ouderen.

Tineke Kooiker

Verpleegkundige

Coordinator werkgroep Ouderen

“De laatste tijd wordt er veel gesproken over goede zorg voor ouderen. Terecht zij hebben er voor gezorgd dat we nu staan waar we zijn. Maar ook de jongsten zijn belangrijk. Zij moeten het stokje overnemen. Het geven van zorg is dus net zo belangrijk als het krijgen. Kortom we hebben elkaar allemaal nodig. Of het iets groots of iets kleins. Met elkaar!”